Steun ons en help Nederland vooruit

Stemwijzer

Voor de twijfelaars

 

Basis CMYK      of PvdA

——————————————–

Ruimte voor bedrijvigheid

Een sterke Krimpenerwaard heeft een daadkrachtig bestuur nodig dat oog heeft voor mkb ondernemers en zzp-ers in de Krimpenerwaard. Dat is de overtuiging van D66. Daarom betrekken we inwoners en  bedrijven in de kernen tijdig, geven ruimte aan ondernemerschap en stimuleren de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Dit levert uiteindelijk meer werkgelegenheid op.

De Krimpenerwaard heeft creativiteit en passie nodig, daarom zoekt D66 constant naar nieuwe oplossingen en stimuleert het de zelfregie van mensen.

 

Basis CMYK     of CDA

———————————————-

Koeien of kennis?

De nieuwe gebiedsovereenkomst Krimpenerwaard biedt kansen voor boeren en natuurbehoud door het stimuleren van agrotoerisme en duurzame landbouw. Daar horen geen megastallen met meer dan 500 koeien bij. D66 verbetert met de boeren, betrokken organisaties en de inwoners de landschappelijke kwaliteiten van ons unieke slagenlandschap.

 

Basis CMYK      of VVD

————————————————

Waarden

Voor de VVD is de Krimpenerwaard niets meer dan een economisch contract. Over duurzame energie zal je ze niet snel horen. D66 gelooft dat de Krimpenerwaard meer is dan economie maar een duurzaam sociaal gebied waar we streven naar minder verspilling en een steeds meer klimaatneutraal beleid.

 

Basis CMYK      of Pro Krimpenerwaard

————————————————

Verankering

D66 heeft niet voor niets het motto ‘plaatselijke passie, landelijk verankerd’. Bij Pro Krimpenerwaard is er vindt men geen landelijke verankering, de leden zijn voornamelijk afkomstig uit de voormalige Groen Links fractie van Schoonhoven.  D66 heeft een landelijke binding waardoor raads- en commissieleden constant kennis en opleiding blijven opdoen, vergelijkingen met andere gemeenten maken en zo nodig aan kunnen kloppen bij provinciale en landelijke politieke vertegenwoordigers.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018