Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Betrokkenheid

Voor het betrekken van inwoners bij besluitvorming over hun eigen kern!

- D66 wil een vaste contactambtenaar voor iedere kern aanstellen, die aanspreekpunt is voor bewonersgroepen en die inwoners tijdig betrekt bij gemeentelijke  besluiten die voor hun kern van belang zijn.

D66: plaatselijke passie, landelijk verankerd

Standpunten