Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale betrokkenheid

Voor het betrekken van inwoners bij besluitvorming over hun eigen kern!

  • D66 wil een vaste contactambtenaar voor iedere kern aanstellen, die aanspreekpunt is voor bewonersgroepen en die inwoners tijdig betrekt bij gemeentelijke  besluiten die voor hun kern van belang zijn.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018