Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

N228 Veiliger!

In een zeer geanimeerde bijeenkomst is in Concordia te Haastrecht op maandag 1 juli 2019 het startschot gegeven om de Provincialeweg van Gouda naar Oudewater veiliger te maken. Wethouder Bert Bening (D66) sprak over: Maak van de NUL een punt, het streven naar 0 slachtoffers. Daartoe wordt, bij het uit te voeren onderhoud, de inrichting van de weg aangepast om de snelheid naar 60 km/uur te kunnen verlagen en op de bewustwording van verkeersveilig gedrag en handhaving wordt de nadruk gelegd. De wethouder benadrukte de inzet en deskundigheid van het bewonerscomité. Ook Hilde Niezen (wethouder gemeente Gouda), Petrouchka den Dunnen (vertegenwoordiger van de gedeputeerde van de provincie) en Gerard Harleman namens het Comité N228 veilig! voerden het woord en benadrukten het belang van veiligheid op deze weg.

De eerste gedragsbeïnvloeding is het plaatsen van 4 smileyborden langs de weg waarop de gereden snelheid zichtbaar wordt. Handhaving daarvan is ook zeer belangrijk. Het actiecomité N228 Veilig! heeft zich ingezet om deze doelstelling te bereiken. Het zet zich met een groot aantal aanwonenden en gebruikers van de weg in om in het gehele proces de belangrijke knelpunten en de mogelijkheden onder de aandacht te brengen.

Bijzonder is dat de Provincie gekozen heeft voor een integrale projectgroep waarin steeds twee leden van het actiecomité in participeren, dat is nu ook vastgelegd in het samenwerkingsconvenant dat maandag is getekend. Samen met de partners, de gemeente Krimpenerwaard, de gemeente Gouda en de provincie Zuid-Holland praten bewoners mee, tot aan de oplevering van de nieuw
ingerichte en veiliger N228.

Mede door het initiatief en de inzet van D66 en ook andere politieke partijen door het samen indienen van een motie, is de N228 op de politieke agenda gezet. Dit met een, voorlopig, zeer
positief resultaat. Een zeer mooi voorbeeld van hoe door samenwerking in de gemeente en met betrokken inwoners een resultaat kan worden neergezet. Voor D66 een voorbeeld dat ook in andere dossiers zeker gevolgd moet worden.

Een bestuur wat niet over, maar met de bewoners en andere betrokkenen resultaten neerzet. Daar gaat D66 voor. Iedereen doet mee, de inclusieve maatschappij.