Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 18 november 2018

D66 fractie bij natuurinclusief agrarisch bedrijf Beijerscheweg Stolwijk

De familie De Boer die aan de Beijerscheweg in Stolwijk zetelt, heeft de raadsfracties van de Krimpenerwaard op zaterdag 17 november uitgenodigd voor een excursie om inzicht te krijgen in de planvorming en realisatie van het beheer van natuur in combinatie met een natuur inclusief agrarisch bedrijf. Erwin Blok en Jaap Visser van de D66 fractie Krimpenerwaard waren erbij aanwezig. Duidelijk werd dat het complexe proces van kavelruil, slootkantbeheer, kruidenrijk grasland, waterpeil e.d. goed op gang is gekomen! Dit alles in het kader van het Veenweidenpact Krimpenerwaard dat tot doel heeft het waardevolle agrarische cultuurlandschap en natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. We wensen familie De Boer veel succes naar de toekomst toe en een voorbeeld voor anderen!