Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 maart 2018

Coalitieonderhandelingen Gemeentebelang Krimpenerwaard, VVD, CU en D66 van start

Persbericht

DATUM: 26 maar t 2018

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 is Gemeente Belang Krimpenerwaard met 7 raadszetels opnieuw de grootste partij. Voorafgaand was reeds besproken dat de grootste partij het initiatief zou nemen tot het vormen van een coalitie. Gemeente Belang Krimpenerwaard neemt deze verantwoordelijkheid en heeft Pascal van der Hek benoemd als informateur. Hij heeft de opdracht meegekregen op zoek te gaan naar mogelijkheden om een meerderheidscoalitie te vormen. Er zal daarbij onder andere worden gelet op een zo groot mogelijke kans op een betrouwbaar en stabiel bestuur. Ook zal rekening gehouden worden met de verkiezingsuitslag, de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen en de door hun aangegeven voorkeursvarianten. Donderdag 22 maart hebben er verkennende gesprekken plaatsgevonden met alle partijen. Tijdens deze gesprekken hebben partijen de mogelijkheid gekregen om speerpunten en voorkeuren kenbaar te maken. Op basis van alle verzamelde informatie heeft de informateur Pascal van der Hek geconcludeerd dat er mogelijkheden zijn voor vormen van een coalitie met vier partijen. Op zijn advies zullen de volgende partijen starten aan de formatie: Gemeente Belang Krimpenerwaard, VVD, ChristenUnie en D66. Er bestaat een aanzienlijke programmatische/inhoudelijke overeenstemming tussen deze vier partijen en de wil om met elkaar een coalitie te vormen en te werken aan de uitdagingen waar de gemeente Krimpenerwaard de komende vier jaar voor staat. Woensdag 28 maart start de eerste ronde van de coalitie-onderhandelingen. Pascal van der Hek zal hierbij, na zijn rol als informateur, ook als formateur optreden.

CONTACTPERSOON: Pascal van der Hek (informateur Gemeente Belang Krimpenerwaard)