Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

Voorstellen Bert Bening, fractievoorzitter lijst 7 nr. 1

Ik ben Bert Bening, lijsttrekker van D66 in Krimpenerwaard en woon in Haastrecht. De afgelopen periode hebben we ons ingezet voor samenhang en eenheid in onze heringedeelde gemeente. D66 heeft als uitgangspunt dat mensen zelf weten wat goed voor hen is en iedereen recht heeft op zijn eigen vrijheid, waarden en normen dus vinden we dat de gemeente deze niet door onnodige regels moet inperken. Vanuit dit gedachtengoed willen we ons de volgende raadsperiode inzetten, daarom biedt ons verkiezingsprogramma een aantal speerpunten die bijdragen aan een duurzame toekomst in een Krimpenerwaard waarin het voor iedereen fijn wonen is.

Zo wil D66 dat winkels op zondag gewoon open mogen zijn zodat tweeverdieners en mensen met onregelmatige werktijden hun inkopen kunnen doen wanneer dat voor hen het best uitkomt. Die vrijheid geldt natuurlijk ook andersom dus willen wij individuele ondernemers niet verplichten om elke zondag open te zijn.

Ook belangrijk is beperking van de bodemdaling in onze regio. Dit veroorzaakt hoge kosten omdat steeds zwaardere dijken nodig zijn en het levert veel extra CO2 uitstoot in ons kwetsbare veenweidegebied. D66 wil dat dit stopt, want het bedreigt een veilige en duurzame toekomst voor komende generaties. Betere samenwerking tussen overheid, agrariërs en natuurorganisaties en maximale inzet van beschikbare en te ontwikkelen technologie is hiervoor nodig.

D66 wil ook verkeersproblemen aanpakken door meer veilige fietsroutes voor scholieren, oplossen van onveilige situaties (b.v. met zwaar landbouwverkeer) en de N228 inrichten als 60 km/h weg!

Ik hoop dat u 21 maart allemaal gaat stemmen!