Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 maart 2018

Voorstellen Famke Houthoff, D66 lijst 7 nr. 2

Dagelijks komen ruim 55.000 mensen thuis in de Krimpenerwaard, ik ook. Als ik vanuit de stad naar huis rij zie ik een gemeente waarin ruimte is voor natuur en groen, een plek waar het fijn wonen en leven is. Tijdens mijn studie Bestuurskunde heb ik in Rotterdam gewoond en kennisgemaakt met het openbaar bestuur. Inmiddels woon in weer in het mooie Berkenwoude, waar ik ook opgegroeid ben.

In de huidige gemeenteraad zijn vrouwen en dertigers ondervertegenwoordigd en omdat ik een representatieve gemeenteraad belangrijk vind, wil ik hier graag zelf een bijdrage aan leveren. Als democraat sta ik voor een Krimpenerwaard waar ruimte is voor natuur, voor initiatief en waar iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen. D66 wil dat de Krimpenerwaard groen blijft, daarom zijn we voor uitbreiden van natuurgebieden en geen voorstander van het bebouwen van weilanden. Voor extra woningbouw wil D66 vervallen bedrijventerreinen herbestemmen.

Ook zet D66 in op een benaderbare en servicegerichte gemeente die er voor zorgt dat burgers of bewonersgroepen actief betrokken worden bij besluiten die voor hun kern belangrijk zijn. Dat kan door voor elke kern een medewerker van de gemeente als vaste contactpersoon aan te wijzen, elkaar persoonlijk kennen werkt drempel verlagend.

Op www.krimpenerwaard.d66.nl vindt u ons volledige programma met de andere speerpunten waar we ons voor gaan inzetten. Ik hoop dat u ons daarin wilt steunen door D66 op 21 maart uw stem te geven.

Famke Houthoff, D66 Krimpenerwaard