Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 15 februari 2017

VVD is “aanhangwagen van de SGP” in de Krimpenerwaard: zegt D66

Besluiten van de gemeenteraad van de Krimpenerwaard op 31 januari 2017:

  • Verzoek om verbetering van de bereikbaarheid van de Krimpenerwaard
  • Geen ruimere sluitingstijden horeca
  • Geen vrije winkelopeningstijden op zondag, ook niet voor toeristen
  • Een kolossaal landgoed in het open landschap van Gouderak erbij
  • Een zienswijze naar de provincie op R-net op initiatief van D66 en VGBK
  • Een eenmalig bedrag van 75 euro voor de kinderen van minima.

 

De eerste raadsvergadering van 2017 in de Krimpenerwaard verliep voor de fractie van D66 ietwat teleurstellend. Net voor de vergadering diende de coalitiepartijen (duidelijk in samenspraak) een motie in tegen het nieuwe convenant van de burgemeester voor de sluitingstijden van de horeca in de gehele Krimpenerwaard. De burgemeester had hiervoor juist ruim voldoende draagvlak van de jongeren, de ondernemers, de politie, de horeca en, voorafgaand, van een meerderheid van politieke partijen. De omslag was dus opvallend;,vooral van zogenaamde ondernemerspartij VVD die bij eigen woorden zei: “ja, de VVD ziet het lokaal wat anders als nationaal.”

D66 de partij die vrijheid voorstaat voor winkeliers en pragmatische en preventieve oplossingen voor mogelijke problemen zoekt, noemde de VVD terecht een aanhangwagen van de SGP in deze coalitie.

 

Een ander punt was het bestemmingsplan Middelblok 79 te Gouderak. D66 stemde als enige tegen. Wij zijn voor het zogenaamde ‘ruimte voor ruimte” plan maar daaraan toevoegen van een 5000 m3 bouwkolos opgedeeld in drie woningen van elk meer dan 2 miljoen euro in het landschappelijk schoon van de Krimpenerwaard leidt volgens ons tot een lelijke puist in het landschap en leidt tot horizonvervuiling. Helaas dachten andere partijen, hier veel gemakkelijker over.

 

R-net is een nieuwe buslijn dat plaatsmaakt voor lijn 197 van Gouda naar Schoonhoven die een moderne look heeft en deels door de provincie wordt bekostigd. De busrit zal 10 minuten korter zijn, duurder worden en nog maar een beperkt aantal haltes aandoen. Over R-net waren wij daarom duidelijk. Wij hebben meegeschreven aan de zienswijze naar de provincie met de oproep om alle huidige bushaltes 1 a 2 keer per uur te blijven aandoen. Het is in deze gemeente van 160 km2 voor minder valide mensen uit de Krimpenerwaard anders onmogelijk ergens heen te gaan met het openbaar vervoer want een halte ligt dan al gauw 800 meter ver weg.

Ook gaan we voor een betere bereikbaarheid in de Krimpenerwaard en hebben de motie ondersteund waarin opgeroepen wordt stakeholders te benaderen en met een plan te komen in 2017.

 

We blijven gaan voor een goed werkende gemeente,

Fractie D66 Krimpenerwaard

Bert Bening, Erica Jaspers, Jeffrey van de Lagemaat, Madeleine Van Noordt Wieringa, Peter Gabeler.