Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 januari 2017

Commissie Samenleving, Bestuur & Verkeer, 10 januari 2017

De commissievergadering liep uit en de laatste 3 agendapunten komen nu op 18 januari aan de orde.

  • D66 vroeg wethouder Vente om in het kader van de actieve informatieplicht de gemeenteraad voortaan sneller te informeren over datalekken bij de gemeente of bij een gemeenschappelijke regeling.
  • D66 ondersteunde de SGP om te komen tot een minnelijke oplossing met het sportveld in Lekkerkerk en de overlast die omwonenden ervaren.
  • D66 ondersteunde van harte de nieuwe horecaconvenanten die van kracht worden in de gemeente en een tijd van 01.30 uur hanteren voor binnenkomen en uiterlijk 05.00 uur voor het verlaten van de horeca. Dit natuurlijk in goed overleg met politie en handhaving.
  • Na de presentatie door de provincie over R.net, een nieuwe en snellere buslijn 197 (tijdswinst 10 minuten) die vanaf december 2017 zou moeten ingaan, stelde D66 dat de nieuwe buslijn een verslechtering voor de burgers is omdat er veel minder haltes in de Krimpenerwaard worden aangedaan en de reiskosten flink toenemen. Een essentiĆ«le voorwaarde voor ons is dat ook mensen met een mindere mobiliteit met het openbaar vervoer kunnen blijven gaan. D66 heeft hierin de steun van VGBK en mogelijk van een aantal andere fracties zoals de PvdA, CDA en SGP. Inmiddels hebben we onze zienswijze hierover bij de griffie neergelegd. Hierin stellen wij dat alleen een flexibele dienstregeling (met minimaal 1 of 2 keer per uur een stop bij alle huidige haltes), als realistisch wordt beschouwd door onze fractie.

 

Vanuit de fractie

Jeffrey van de Lagemaat, Peter Gabeler en Erica Jaspers