Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 maart 2016

D66 betreurt conservatief beleid

De fractie van D66 Krimpenerwaard is teleurgesteld in het conservatieve beleid van de coalitie tot nu toe. Sinds de herindeling van de gemeente heeft de fractie aangegeven vóór een verruiming van de winkelopeningstijden te zijn. Met name in Schoonhoven, waar we het moeten hebben van het toerisme, zou er meer mogelijk moeten zijn op zonnige zomerzondagen. Helaas is er alleen maar minder mogelijk.

Het lijkt er sterk op dat het conservatieve beleid van de SGP de overige coalitiegenoten van de VGBK, de VVD en de CU gijzelt. Er is niet veel bespreekbaar. Een pizzeria in Schoonhoven mag niet open of bezorgen op zondag, terwijl de Chinees er tegenover dat wel mag omdat die valt onder die oudere regels. Je zou toch zeggen dat oudere regels minder conservatief zijn, maar dat geldt niet voor deze gemeente. Integendeel; oude regels lijken liberaler dan nieuwe regels. Bepaalt de politiek of wij een pizza mogen bestellen op zondag, of mogen wij die verantwoordelijkheid zelf nemen als inwoners van de Krimpenerwaard?

Op dit moment wordt er in de gemeenteraad gesproken over de herbestemming van een school die leeg staat. Daarin zou een gebedshuis komen voor Moslims.
Grote ontzetting en verbijstering trof ons toen we de SGP in de commissievergadering van dinsdag 16 februari jl. hoorden beweren dat deze partij voornemens is geen moskee te willen realiseren omdat de Islam strijdig zou zijn met haar Bijbelse uitgangspunten. Echt?? Mogen Krimpenerwaardse mohammedanen hun geloof in de Krimpenerwaard niet in een gebedshuis en in gezamenlijkheid belijden? Het moet niet gekker worden!
Artikel 1 van de grondwet stelt:
“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Hieruit zou ook de SGP moeten concluderen dat haar standpunt in deze strijdig is met de grondwet. Ook de niet reformatorische inwoners van de Krimpenerwaard hebben volgens de grondwet recht op het gezamenlijk uitoefenen van hun geloof, en dienen daarbij in gelijke gevallen gelijk behandeld te worden. Een gebedshuis hoort daarbij.

D66 respecteert dit artikel en gunt zowel de reformatorische christenen, als ook de minder fundamentalistische protestanten, katholieken, joden, islamieten of welke andere godsdienst of levensovertuiging dan ook, haar gebedshuis. D66 is van mening dat de SGP bij het volharden in dit standpunt een groot deel van de bewoners van de Krimpenerwaard discrimineert! Dat mag niet.

D66 gaat dan ook onderzoeken of er gerechtelijke maatregelen genomen kunnen worden om dit soort discriminerende uitspraken te bestraffen en in de toekomst te voorkomen. Ook de SGP dient zich in de Krimpenerwaard aan de letter en geest van de Nederlandse grondwet te houden.

De gemeente Krimpenerwaard moet zich aanpassen aan de geloofsovertuiging van de SGP, maar tegelijkertijd ontbreekt het deze partij aan tolerantie en het begrip dat er meer geloofsovertuigingen zijn die ook behoefte hebben aan een “kerk”, een gebedshuis. Dat getuigt van een gebrek aan inleving en een egocentrische beleving van het geloof.

Een ander issue is de sluitingstijd van de horeca. Deze moeten sluiten om 02.00 uur. Waar gaan de mensen uit de horecagelegenheden dan naar toe? Zeer waarschijnlijk de straat op om zo voor meer overlast te zorgen dan als de horeca langer open mag.

Nog conservatiever is de regel dat er op zaterdag na 00.00 uur geen festiviteiten meer plaats mogen vinden omdat dan de zondag begint. Dat is voor veel organisaties die iets willen organiseren voor de buurt, de jeugd, etc. een doorn in het oog en niet meer van deze tijd.

De gemeente Krimpenerwaard moet zich aan deze regels houden omdat de SGP zich beroept op hun geloofsovertuiging. Het is prima om een overtuiging te hebben, maar moet die opgelegd worden aan een hele gemeente?! En mag een andere overtuiging dan vervolgens geen ruimte hebben voor hun eigen gebedshuis? Hoe weinig tolerant is dat?

D66 maakt zich sterk voor een liberaal geluid, waar ruimte is voor meer inspraak en meer vrijheid om zaken op te pakken.