Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2016

Inspanningen D66 voor dijkversterkingsproject IJsselijk

Op 19 januari heeft de wnd. dijkgraaf in de raadscommissie uiteengezet dat het plan is opgevat om de IJsseldijk tussen de kernen Ouderkerk en Gouderak te versterken. Medegedeeld werd dat het een lange tijd zal duren alvorens dit complexe werk zal worden opgeleverd. De complexiteit bestaat hieruit dat veel woningen en bedrijven in de dijk zijn gebouwd. Al met al zal de voorbereidingstijd en de uitvoeringstermijn meer dan 10 jaar in beslag nemen.
De D66 fractie heeft kritische kanttekeningen geplaatst bij de planvorming waarbij is uitgegaan van het dijkversterkingsplan voor de kern Krimpen aan de Lek. D66 heeft gevraagd om de fouten die in Krimpen aan de Lek zijn gemaakt te voorkomen bij dit nieuwe plan. In Krimpen was sprake van een slechte voorbereiding, slechte planning, geen bereidheid naar de bewoners en de historische vereniging Crempene te luisteren waardoor de aannemer voor vele verrassingen kwam te staan hetgeen had kunnen worden voorkomen. Verder is onvoldoende rekening gehouden met de bereikbaarheid van de panden. Door foutieve planningen, het niet luisteren naar bekende aanwonenden en het gebruik van veel onderaannemers is het werk vijf maanden uitgelopen. Bewoners ontvingen onrealistische planningen en waren verplicht maanden achtereen door de bagger te ploeteren. De voorlichting was amateuristisch en vooral de senioren hebben angstige momenten gekend. Dat er geen ongevallen hebben plaatsgevonden mag een wonder worden genoemd. D66 blijft het proces kritisch volgen in het belang van belendende burgerwoningen en bedrijven in Ouderkerk en Gouderak.