Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 7 februari 2016

D66 en archeologische vondst Schoonhoven

In de raad van 2 februari 2016 heeft de D66 fractie zich samen met de fracties Gemeentebelang Schoonhoven en ProKrimpenerwaard ingezet om extern onderzoek in te stellen naar de fouten die zijn gemaakt bij de vondst van de barricane bij Buiten de Veerpoort in Schoonhoven. De gemeente heeft de raad te laat geïnformeerd en ook weinig gedaan om de zaak nader te bekijken uit angst voor schadeclaims. In het gehele proces zijn fouten gemaakt. Zo zijn de historische vereniging en archeologische werkgroep nooit formeel geconsulteerd in het bestemmingsplan, omgevingsvergunnning en bij de vondst. Helaas werden de 4 inhoudelijk sterke moties van D66 afgestemd vanwege een dubbeling met een motie van afkeuring en schorsing die ProKrimpenerwaard inbracht tegen het College. We gaan ervan uit dat lering wordt getrokken en de komende periode plaatsen waar cultuurhistorische en archeologische waarden kunnen zijn, beter onderzocht en beschermd worden!